33 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு பிரேசிலில் தலைகள் ஒட்டிப்பிறந்த 3 வயது சிறுவர்கள் வெற்றிகரமாக பிரிப்பு!!

33 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு பிரேசிலில் தலைகள் ஒட்டிப்பிறந்த 3 வயது சிறுவர்கள் வெற்றிகரமாக பிரிப்பு!!

Related Stories: