உயர்கல்வி சம்பந்தமான கிரக யோகங்கள்

* ஆராய்ச்சித்துறையில் பட்டம் பெற  1,4,5,9 அதிபதிகள் பலம் பெற்று, ஆராய்ச்சி காலத்தில் யோக திசைகள் நடைபெற வேண்டும். வித்தியாகாரகன் புதன் இருக்கும் வீட்டிற்கு இரண்டாம் இடம் அதன் அதிபதி பலம் பெற்றால் இடையூறின்றி பட்டம் பெறமுடியும்.

* 1,5,9 ஆகிய இடங்களில் சுக்கிரன், புதன், குரு மூவரும் ஒருவருக்கொருவர் சம்பந்தம் ஏற்படின் பல மொழிகளில் பாண்டித்யம் ஏற்படும்.

* லக்னத்தில் 5,10க்குடையவர் சேர்க்கை, பார்வை உயர் மேல்படிப்புக்கு உதவும்.

* சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் புதன், குரு, இருப்பது வித்யா கெஜகேசரி யோகம் இந்த யோகம் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை கொடுக்கும்.

* சூரியனுக்கு 2,12ல் சுபர்கள் இருப்பது வாக்கு வன்மை யோகம்.

* இரண்டாம் அதிபதி பலம் பெற்று, இரண்டாம்  வீட்டை சுபர் பார்ப்பது பலருக்கு முன்னோடியாய் இருக்க உதவும்.

* இரண்டாம் அதிபதி, நான்காம் அதிபதி இருவரும் சேர்ந்தோ அல்லது தனித்தோ, மிதுனம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் இருப்பது சிறந்த கல்வி யோகம்.

* மேஷராசியில் சூரியன் + புதன் சேர்க்கை பெற்றால் சாஸ்திர மேதை, தத்துவஞானி மொழி ஆராய்ச்சியாளர். கேந்திர திரிகோணங்களில் சூரியன், சந்திரன் சேர்க்கை கல்லூரி பேராசிரியர், சிறந்த எழுத்தாளர்.

*  சூரியன், கேது சேர்க்கை சித்தா, ஆயுர்வேதம் போன்றவற்றில் நிபுணத்துவம் ஏற்படும்.

* நான்காம் இடத்தில் சூரியன், புதன் சேர்க்கை பல கலைகளில் தேர்ச்சி ஏற்படும்.

* பாக்கிய ஸ்தானமான ஒன்பதாம் இல்லத்தில் குரு, புதன், சுக்கிரன், சேர்க்கை பெற்று யாராவது ஒருவர் ஆட்சி, உச்சம் பெற்றால் தமிழ் மொழியில் பாண்டித்யம் ஏற்படும் கவிஞராகும் அமைப்பு உண்டாகும்.

* சூரியன் வீரிய ஸ்தானமான மூன்றாம் இடத்தில் இருந்தால் விஞ்ஞானம் மற்றும் சங்கீத கலையில் தேர்ச்சி ஏற்படும்.

* புதனுடன், இரண்டாம் அதிபதி, பத்தாம் அதிபதி சேர்க்கை பெற்றால் விற்பனை பிரதிநிதியாகும் அமைப்பு ஏற்படும்.

* பத்தாம் இடம், பத்தாம் அதிபதியுடன் சூரியனுக்கு சம்பந்தம் ஏற்பட்டால் மின்சார சம்பந்தமான படிப்பு D.E.E டிப்ளமோ பெற தேர்ச்சி உண்டாகும்.

* குருவுடன், இரண்டு, பத்துக்குடையவன் சம்பந்தம் பெற்றால் ஆசிரியர் ஆகும் யோகம் கிட்டும்.

* ஒன்பதாம் அதிபதியுடன் ராகு, சனி சம்பந்தம் பெற்றால் டெக்னிக்கல் துறையில் தேர்ச்சி ஏற்படும். சினிமா, தொலைக்காட்சி போன்ற வகையிலும் யோகம் ஏற்படும்.

* லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தில் சனியும், 10 ஆம் இடத்தில் சந்திரன் இருந்தாலும்.

* சூரியன் மகரம் அல்லது கும்பத்தில் இருந்து சனி அல்லது சுக்கிரன் இரண்டில் இருந்தாலும்.

* இரண்டாம் அதிபதி புதனுடன் சேர்க்கை பெற்றிருந்தாலும் இத்தகைய அமைப்பு உள்ளவர்கள் பேராசிரியராகவும், விரிவுரையாளராகவும், வக்கீலாகவும், விற்பனை பிரதிநிதியாகவும் திகழக்கூடிய பாக்யம் ஏற்படும்.

* ஐந்தாம் அதிபதி ராசி, நவாம்சம் இரண்டிலும் நல்ல பலம் பெற்றிருந்தாலும் அபாரமான நினைவாற்றல் ஏற்படும்.

டிகிரி, டிப்ளமோ  படிப்புக்கள்

* B.A, B.Sc, B.Com, பயோ டெக்னாலஜி, பயோ கெமிஸ்ட்ரி நியூட்ரிசியன், போன்ற டெக்னாலஜி மற்றும் பல வகையான டிப்ளமோ, டிகிரி சம்பந்தமான படிப்புகளுக்கு கீழ்க்கண்ட அமைப்புக்கள் யோகம் தரும்.

* சூரியன், புதன் சேர்க்கை பெற்று லக்னம், நான்கு, ஐந்து, ஒன்பது, பத்து போன்ற இடங்களில் இருப்பது.

* செவ்வாய்க்கும், சந்திரனுக்கும் ஏதாவது வகையில் தொடர்பு ஏற்படுவது. 2,4,9 அதிபதிகள் கேந்திரம், திரிகோணம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து ஒருவருக்கொருவர் சம்பந்தம் பெறுவது.

Related Stories:

>