கனடாவில் நடைபெற்ற விவசாய கண்காட்சியில் வெண்ணெயை கொண்டு சிற்பங்கள் வடிவமைப்பு: மாணவர்கள் அசத்தல்!

கனடாவில் நடைபெற்ற விவசாய கண்காட்சியில் வெண்ணெயை கொண்டு சிற்பங்கள் வடிவமைப்பு: மாணவர்கள் அசத்தல்!

Advertising
Advertising

Related Stories: