யமுனை ஆற்றின் தூய்மையை காக்க செயற்கை குளத்தில் கரைக்கப்பட்ட துர்கை சிலைகள்: சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஆர்வலர்கள்!

யமுனை ஆற்றின் தூய்மையை காக்க செயற்கை குளத்தில் கரைக்கப்பட்ட துர்கை சிலைகள்: சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஆர்வலர்கள்!

Related Stories:

>