கொப்பரை தேங்காய் முதல் ரகம் அதிக விலையாக ரூ.127க்கு ஏலம்

க.பரமத்தி, ஏப்.20: கொப்பரை தேங்காய் முதல் ரகம் அதிக விலையாக ரூ.127க்கு ஏலம் போனது. கரூர் மற்றும் க.பரமத்தி ஆகிய இரு வெவ்வேறு ஒன்றிய பகுதிகளில் விலையும் தேங்காய்களை உடைத்து காய வைத்து தங்களது தேவைக்கு எண்ணை எடுத்தது போக மீதம் உள்ள பருப்பினையும், தேங்காய்களையும் அருகேயுள்ள சாலைபுதூர் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் திங்கள் தோறும் நடைபெறும் ஏலத்திற்கு கொண்டு செல்கின்றனர். அங்கு கொப்பரை தேங்காய்காக நடந்த ஏலத்திற்கு சுமார் 377 மூட்டைகளில் 16,360 அரை எடை கொப்பரை தேங்காய் கொண்டு வரப்பட்டு ஏலம் விடப்பட்டது.

ஒரு கிலோ சராசரி விலையாக ரூ.126, ஒரு கிலோ கொப்பரை தேங்காய் முதல் ரகம் அதிக விலையாக ரூ.127க்கு ஏலம் போனது. கடந்த வாரத்தை விட கிலோவிற்கு ரூ.2 உயர்ந்து ஏலம் போனது. இதே போல தேங்காய்காக நடந்த ஏலத்திற்கு சுமார் 3,317 கிலோ எடையுள்ள 11,513 தேங்காய்கள் ஏலம் விடப்பட்டன. இதில் ஒரு கிலோ தேங்காய் விலை குறைந்த விலையாக ரூ.30, ஒரு கிலோ தேங்காய் அதிக விலையாக ரூ.33 ஏலம் போனது. கடந்த வாரத்தை விட கிலோவிற்கு ரூ.3 குறைந்து ஏலம் போனது.

Related Stories:

>