தனுசு

தைரியமாக சில முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் உங்கள் நலனில் அதிக அக்கறை காட்டுவார்கள். வியாபா ரத்தில் சில மாற்றம் செய்வீர்கள். உத்யோ கத்தில் உங்களை நம்பி மூத்த அதிகாரி சில

பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பார். வெற்றி பெறும் நாள்.