மகரம்

சந்திராஷ்டமம் தொடர் வதால், எந்த விஷயத்திலும், தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியாமல் குழம்புவீர்கள். உடல் நிலையில் சிறு பாதிப்புக்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சில தடைகள் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் மறைமுக எதிர்ப்புகள் வந்து நீங்கும். எதிர் பார்ப்புகள் தாமதமாகி முடியும் நாள்.

Advertising
Advertising