விருச்சிகம்

எந்தப் பிரச்னைகளையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் பக்க பலமாக இருப்பார்கள். பயணங்களால் புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். பிரபலங்கள் உதவுவார்கள். வியாபாரத்தில் புது முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். உத்யோகத்தில் அதிகா

ரிகள் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். இனிமையான நாள்.
Advertising
Advertising