விருச்சிகம்

பிள்ளைகள் உங்கள் அறிவுரையை ஏற்றுக் கொள்வார்கள். மனைவிவழியில் ஆதாயம் உண்டு.கல்யாண பேச்சுவார்த்தைசாதகமாக முடியும். வேற்றுமதத்தவர் உதவுவார். வியாபாரத்தில் புது வாடிக்கையாளர்கள் தேடி வருவார்கள். உத்யோகத் தில் அதிகாரியின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். திறமைகள் வெளிப்படும் நாள்.

Advertising
Advertising