விருச்சிகம்

உங்களின் அறிவாற்றலை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புவரும். விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வாங்குவீர்கள். மனைவி வழியில் உதவிகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புது சலுகைகளை அறிவிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தை பெரிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.எதிர்பாராத நன்மைகள் உண்டாகும் நாள்.

Advertising
Advertising