கன்னி

புதிய சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றும். உறவினர்களின் அன்புத் தொல்லை குறை யும். அக்கம்-பக்கம் வீட்டாரின்ஆதரவுப் பெருகும். வியாபாரத் தில் கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும். உத்யோ கத்தில் புது அதிகாரி உங்களை மதிப்பார். புதுமை படைக்கும் நாள்.