துலாம்

மூத்தவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். உங்கள்செயல்பாடுகளால் மற்றவர்கள் ஆதாயம் அடைவார்கள்.வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் இரசனையை புரிந்து கொண்டு, அதன் படி செயல்பட்டு லாபம் பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையால் உயர் அதிகாரியின் பாராட்டினைப் பெறுவீர்கள். சாதிக்கும் நாள்.

Advertising
Advertising