துலாம்

ஆன்மிகப் பெரியோரின் ஆசி கிட்டும். பெற்றோரின்விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பழைய கடனில் ஒருபகுதியை பைசல் செய்வீர்கள். வெளியூரிலிருந்து மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி வரும். உத்யோகத்தில் உங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். இனிமையான நாள். 

Advertising
Advertising