துலாம்

புதிய திட்டங்கள் தீட்டு வீர்கள். உறவினர்களின் அன்புத்தொல்லை குறையும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்று வீர்கள். நட்பு வட்டம் விரையும். அனாவசிய செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புது வாய்ப்புகள் வரும். புதுமை படைக்கும் நாள்.

>