சிம்மம்

ராசிக்குள் சந்திரன் இருப்பதால் சில காரியங்களைப் போராடி முடிப்பீர்கள். வீட்டிலும், வெளியிலும் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால்பொறுமை தேவை. உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகள் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டினால் மாற்றிக் கொள்வது நல்லது. நேர்மறை சிந்தனை தேவைப்படும் நாள்.

Advertising
Advertising