சிம்மம்

தன்னம்பிக்கையுடன் பொது காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.  பிள்ளைகளை புதிய பாதையில் வழி நடத்துவீர்கள். உங்களை நம்பி சில பெரிய பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பார்கள். வீடு வாகனத்தை சீர் செய்வீர்கள். வியாபாரம் சூடு பிடிக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிட்டும். திறமை வெளிப்படும் நாள்.

Advertising
Advertising