மிதுனம்

உணர்ச்சி வேகத்தில் அவசரமுடிவுகள் எடுக்க வேண்டாம். பிள்ளைகளின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்து செல்லும். வியாபாரத்தில் முதலீடுசெய்யலாம். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களை அனுசரித்துப் போங்கள். பொறுமை தேவைப்படும் நாள்.

Advertising
Advertising