துருக்கியில் 1.50 லட்சம் பலூன்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ராட்சத டைனோசர்: கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தது..!!

துருக்கியில் 1.50 லட்சம் பலூன்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ராட்சத டைனோசர்: கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்தது..!!

Related Stories:

>