கொரோனா ஊரடங்கால் வேலை இழந்த 63,000க்கும் மேற்பட்டோரை, மரம் நடும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தியது பாகிஸ்தான் அரசு!

கொரோனா ஊரடங்கால் வேலை இழந்த 63,000க்கும் மேற்பட்டோரை, மரம் நடும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தியது பாகிஸ்தான் அரசு!

Related Stories: