தமிழ் மறைகள் முழங்க, தமிழ் மந்திரங்கள் ஒலிக்க புதிய நாடாளுமன்றம் திறப்பு: தமிழ்நாட்டின் செங்கோலை நிறுவி பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார்

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆதீனங்கள் தேவாரம் பாடி, தமிழ் மந்திரங்கள் ஓத, பிரதமர் மோடி செங்கோலை நிறுவி, புதிய நாடாளுமன்றத்தை திறந்து வைத்தார்.

The post தமிழ் மறைகள் முழங்க, தமிழ் மந்திரங்கள் ஒலிக்க புதிய நாடாளுமன்றம் திறப்பு: தமிழ்நாட்டின் செங்கோலை நிறுவி பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் appeared first on Dinakaran.

Related Stories: