கும்பம்

குடும்பத்தினரை அனுசரித்துப் போங்கள். வெளிவட்டாரத்தில் அலைச்சல் அதிகரிக்கும். யாருக்காகவும் சாட்சி கையொப்பமிட வேண்டாம். வியாபாரத்தில் பாக்கிகளை போராடி

வசூலிப்பீர்கள். உத்யோகத்தில் அதிகாரியிடம் விவாதம் வேண்டாம். தடைகளை தாண்டி முன்னேறும் நாள்.