கும்பம்

தடைகளைக் கண்டு தளரமாட்டீர்கள். பணப் பற்றாக்குறை நீடித்தாலும் கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். புது பொருள் சேரும். வியாபாரத்தில் பங்குதாரர்கள் ஒத்துழைப்பார்கள். உத்யோகத்தில் சூழ்ச்சிகளை  முறியடிப்பீர்கள். எதிர்பார்ப் புகள் பூர்த்தியாகும் நாள்.

Advertising
Advertising