சீன அதிபரை இந்தியாவிற்கு வரவேற்கும் பள்ளி மாணவர்கள்; அதிபரின் வருகையையொட்டி பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு பணிகள்!

சீன அதிபரை இந்தியாவிற்கு வரவேற்கும் பள்ளி மாணவர்கள்; அதிபரின் வருகையையொட்டி பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு பணிகள்!

Advertising
Advertising

Related Stories: