பிரேசிலில் 2 மாதங்களுக்கு பின் திறக்கப்பட்ட ஷாப்பிங் மால்கள்: மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து, பொருட்களை வாங்கி சென்றனர்!!!

பிரேசிலில் 2 மாதங்களுக்கு பின் திறக்கப்பட்ட ஷாப்பிங் மால்கள்: மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து, பொருட்களை வாங்கி சென்றனர்!!!

Related Stories:

>