மணிப்பூர் மாநிலத்தில் நிலநடுக்கம், ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.2 ஆக பதிவு

இம்பால்: மணிப்பூரில் தெங்னூமால் என்ற இடத்தில் மையம் கொண்டிருந்த நிலநடுக்கத்தின் திறன் ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.2 ஆக பதிவாகியுள்ளது. மணிப்பூரில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம், மிசோரம், திரிபுரா, மேகாலாவிலும் உணரப்பட்டது.

Related Stories: