பிரித்தானியாவின் ஆப்பிள்பை குதிரை கண்காட்சியின் புகைப்படம்..!!

பிரித்தானியாவின் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஆண்டு (Appleby-in-Westmorland) ஆப்பிள்பை குதிரை கண்காட்சி அதிகாரப்பூர்வமாக வியாழன் முதல் புதன்கிழமை வரை நடைபெறும். 2023 ஆம் ஆண்டு ஆப்பிள்பை குதிரை கண்காட்சிக்கான ஜூன் 8 வியாழன் முதல் ஜூன் 14 புதன்கிழமை வரை (முக்கிய நாட்கள் வியாழன் 8, வெள்ளி 9, சனி 10 மற்றும் ஜூன் 11 ஞாயிறு) நடைபெறும்.

The post பிரித்தானியாவின் ஆப்பிள்பை குதிரை கண்காட்சியின் புகைப்படம்..!! appeared first on Dinakaran.

Related Stories: