×

கும்பம்

குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். அதிகாரப்பதவியில் இருப்ப வர்களின் நட்புகிடைக்கும். வெளியூரிலி ருந்து நல்ல செய்தி வரும். வியாபாரத்தில் பற்றுவரவு உயரும். உத்தி யோகத்தில் உயரதிகாரிகள் உங்களை கலந் தாலோசித்து சில முடிவுகள் எடுப்பார்கள். தொட் டது துலங்கும் நாள்.

Tags :
× RELATED கும்பம்