திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழா, மாட வீதியில் இருந்து மலை உச்சி வரை திரண்ட மக்கள் கூட்டம்

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழா, மாட வீதியில் இருந்து மலை உச்சி வரை திரண்ட மக்கள் கூட்டம். அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா என விண்ணைப் பிளக்கும் அளவிற்கு பக்தி முழக்கம் விட காத்திருக்கும் பக்தர்கள் கூட்டம்.

Related Stories: