துலாம்

புதிய திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள். உறவினர்கள் வீடு தேடி வருவார்கள். சிக்கனமாக செலவழித்து சேமிக்கத் தொடங்குவீர்கள். சுற்றியிருப்பவர்களின் சுயரூபம் தெரிய வரும். ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் நெளிவு,  சுளிவுகளை கற்றுக்
கொள்வீர்கள். உத்யோகத்தில் எல்லோரும் மதிப்பார்கள். புதுமை படைக்கும் நாள்.  

× RELATED துலாம்