கன்னி

கடந்த இரண்டு நாட்களாக இருந்த சோர்வு நீங்கி துடிப்புடன் செயல் படத் தொடங் குவீர்கள். குடும்பத்தில் நிம்மதி உண்டு. கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புது தொடர்பு கிடைக்கும். மனசாட்சி படி செயல்படும் நாள்.

Tags :
× RELATED கன்னி