கன்னி

புதிய சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றும். பிள்ளைகளின் வருங்காலத் திட்டத் தில் ஒன்று நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கை யாளர்கள் தேடி வருவார்கள்.  உத்யோகத் தில் அதிகாரிகளுடன் இணக்கமான சூழ்நிலை உருவாகும்.நினைத்தது நிறைவேறும் நாள்.

× RELATED கன்னி