சூரிய மண்டலத்திற்குள் நுழையும் 900 அடி பனிப்பாறை

வாஷிங்டன்: விண்வெளியில் 900 அடி நீளமுள்ள பனிப்பாறை ஒன்று சூரிய மண்டலத்திற்குள் வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சூரிய மண்டலத்தில் வரும் முதல் அறியப்பட்ட விண்பொருள் ஓமுவாமுவா. இது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. சிலர் இதை வால்மீன் என்றும், சிலர் சிறுகோள் என்றும், நீள்வடிவ விண்கலம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்நிலையில், இது ஹைட்ரஜன் பனிப்பாறை என்று யேல் மற்றும் சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தின் விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த பனிப்பாறையில் ஹைட்ரஜன் வாயுதான் முழுமையாக நிரம்பியிருப்பதாகக் கூறும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், இயற்கையில் இது அரிய விஷயம் என்று கூறியுள்ளனர்.

Advertising
Advertising

முதல் முறையாக கடந்த 2017ம் ஆண்டு இந்த ஒமூவாமூவா பனிப்பாறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த பனிப்பாறை தற்போது சூரிய மண்டலத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது. ஹைட்ரஜன் பனிப்பாறை ஒன்று, சூரிய மண்டலத்திற்குள் நுழைவது இதுவே முதல் முறை. தற்போது சனிக்கிரகத்தின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் உள்ள பனிப்பாறை, 10 ஆண்டுக்குப்பின் அதை கடந்து செல்லும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கிடையே, பனிப்பாறையின் கம்ப்யூட்டர் வரைபடத்தையும் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Related Stories: