பூமியை விட 4 மடங்கு பெரிய சூரிய புள்ளியின் வரைபடம்..!!

சூரியனில் உள்ள கருப்புப் பகுதியான சன் ஸ்பாட் AR3310, தொலைநோக்கி இல்லாமல் பார்க்கும் அளவுக்குப் பெரிதாக வளர்ந்துள்ளது, இது பூமியை விட நான்கு மடங்கு பெரியது. தென் கொரிய வானியலாளர் பும்-சுக் யோம் சூரிய புள்ளியின் வரைபடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டு, அதன் அளவை பூமியுடன் ஒப்பிடுகிறார்.

The post பூமியை விட 4 மடங்கு பெரிய சூரிய புள்ளியின் வரைபடம்..!! appeared first on Dinakaran.

Related Stories: