துர்க்மினிஸ்தான், கஜகஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: புவியியல் மையம் தகவல்

இந்தியா, துர்க்மினிஸ்தான், கஜகஸ்தான், பாகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்பெக்கிஸ்தான் நாடுகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. சீனா, ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது என புவியியல் மையம் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Related Stories: