வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மணிக்கு 20 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது

சென்னை: வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மணிக்கு 20 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. கடந்த 3 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 20 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து திரிகோணமலைக்கு 610 கி.மீ. தூரத்தில் மையம் கொண்டுள்ளது.

Related Stories: