மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 416 புள்ளிகள் சரிந்து 62,869 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: விலை உயர்ந்திருந்த பங்குகளை விற்று முதலீட்டாளர்கள் லாபம் எடுக்க முனைந்ததால் பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண்கள் சரிவடைந்தது. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 416 புள்ளிகள் சரிந்து 62,869 புள்ளிகளானது. சென்செக்ஸ் பட்டியலில் உள்ள 30 நிறுவனங்களில் 21 நிறுவனங்களின் பங்குகள் விலை குறைந்து விற்பனையாயின.

Related Stories: