இந்தியாவில் ஒமைக்ரானின் புதிய வகை கொரோனா கண்டுபிடிப்பு: உலக சுகாதார நிறுவனம்

ஜெனிவா: இந்தியாவில் ஒமைக்ரானின் புதிய வகை கொரோனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்தியாவில் BA.2.75. என்ற புதிய துணை வகை ஒமைக்ரான் கொரோனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Related Stories: