மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 195 புள்ளிகள் சரிந்து வர்த்தகம்

மும்பை: காலையில் 923 புள்ளிகள் உயர்ந்தும் 393 புள்ளிகளை குறைந்தும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்த பங்குச்சந்தை செறிவுடன் முடிவடைந்தது.மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 195 புள்ளிகள் சரிந்து 57,065 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 71புள்ளிகள் குறைந்து 16,983 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்  முடிவடைந்தது.

Related Stories: