பிரேசிலின் சாவ் பாலோ ஃபேஷன் வீக் படங்கள் ஒரு பார்வை..!!

மே 24, 2023 அன்று பிரேசிலின் சாவ் பாலோவில் நடந்த சாவ் பாலோ ஃபேஷன் வீக்கின் போது, வீடற்ற இயக்கமான MSTC ஆக்கிரமித்துள்ள 9 de Julho கட்டிடத்தில் ஐசக் சில்வாவின் நிகழ்ச்சியை மாடல்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் படங்கள் ஒரு பார்வை.

The post பிரேசிலின் சாவ் பாலோ ஃபேஷன் வீக் படங்கள் ஒரு பார்வை..!! appeared first on Dinakaran.

Related Stories: