கால்நடை வளர்ப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் 116 திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல்: நிர்மலா சீதாராமன்

டெல்லி: பருவநிலை மாற்ற சவால்களை மீறி 2021-22ல் நாட்டில் 315.17டன் உணவு தானியங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். கால்நடை வளர்ப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் ரூ.73,731.4 கோடியில் 116 திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் கூறினார்.

Related Stories: