புத்த மதத்தினரின் மாசி மக பூஜை : 2,00,000 பக்தர்கள் ஜூம் வீடியோ கால் வாயிலாக பூஜையில் பங்கேற்று தரிசனம்!!

புத்த மதத்தினரின் மாசி மக பூஜை : 2,00,000 பக்தர்கள் ஜூம் வீடியோ கால் வாயிலாக பூஜையில் பங்கேற்று தரிசனம்!!

Related Stories:

>