நாமக்கல்லில் வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.1 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்: நாமக்கல்லில் வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.1 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம் போனது. ஆர்.சி.எச்., டி.சி.எச். உள்ளிட்ட ரகங்களில் 4,600 பருத்தி மூட்டைகள் ரூ.1 கோடிக்கு ஏலம் போனது.

Related Stories: