மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 497 புள்ளிகள் குறைந்து 58,639 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 497 புள்ளிகள் குறைந்து 58,639 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 156 புள்ளிகள் குறைந்து 17,473 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது.

Related Stories: