மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 200 புள்ளிகள் சரிந்து 60,101 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: ஏற்ற இறக்கங்களுடன் காணப்படும் இந்திய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண்கள் இறங்குமுகமாக உள்ளன. மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 200 புள்ளிகள் சரிந்து, 60,101 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 70 புள்ளிகள் குறைந்து, 17,886 புள்ளிகளில் வணிகமாகிறது.

Related Stories: