மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 676 புள்ளிகள் குறைந்து 58,787 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 676 புள்ளிகள் குறைந்து 58,787 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டி 191 புள்ளிகள் குறைந்து 17,565 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: