மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 282 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 282 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 282 புள்ளிகள் உயர்ந்து 57,967புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 86 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,252-புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories:

More