மும்பை பங்குசந்தை சென்செக்ஸ் 424 புள்ளிகள் உயர்ந்து 38,304 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குசந்தை சென்செக்ஸ் 424 புள்ளிகள் உயர்ந்து 38,304 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குசந்தை நிஃப்டி 112 புள்ளிகள் உயர்ந்து 11,346 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Advertising
Advertising

Related Stories: