ஆப்கானிஸ்தானின் பைசாபாத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில் பஞ்சாப், காஷ்மீரில் நிலஅதிர்வு!

பஞ்சாப்: ஆப்கானிஸ்தானின் பைசாபாத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில் பஞ்சாப், காஷ்மீரில் நிலஅதிர்வு உணரப்பட்டது. பஞ்சாப், அரியானா, காஷ்மீரில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டதால் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளார்.

The post ஆப்கானிஸ்தானின் பைசாபாத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில் பஞ்சாப், காஷ்மீரில் நிலஅதிர்வு! appeared first on Dinakaran.

Related Stories: