நீலகிரியில் விளையும் பச்சை தேயிலைக்கு கிலோவிற்கு 18.39 விலை நிர்ணயம்: தேயிலை வாரியம் தகவல்

நீலகிரி: நீலகிரியில் விளையும் பச்சை தேயிலைக்கு கிலோவிற்கு 18.39 விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேயிலை வாரியம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. மார்ச் மாதம் தேயிலை தொழிற்சாலைகள் கொள்முதல் செய்துள்ள பச்சை தேயிலைக்கு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

Related Stories: