தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் 8.10%ல் இருந்து 8.15 சதவீதமாக உயர்வு

டெல்லி: தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் 8.10%ல் இருந்து 8.15 சதவீதமாக உயர்ந்த்துள்ளது.  டெல்லியில் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் மத்திய அறக்கட்டளை வாரிய குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்துள்ளது. பிஃஎப் வட்டி விகிதம் 0.5% உயர்த்தபட்டத்தால் நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 7 கோடி தொழிலாளர்கள் பயனடைவார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) வைப்புத்தொகைக்கு 8.15 சதவீத வட்டி விகிதத்தை ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பு EPFO ​​இன்று கூட்டத்தில் நிர்ணயித்தது.மார்ச் 2022 இல், EPFO ​​2021-22 க்கான EPF மீதான வட்டியை 2020-21 இல் 8.5 சதவீதத்தில் இருந்து அதன் ஐந்து கோடி சந்தாதாரர்களுக்கு நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக 8.1 சதவீதமாக குறைத்தது. 1977-78ல் EPF வட்டி விகிதம் 8 சதவீதமாக இருந்ததில் இருந்து இது மிகக் குறைவு.

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் உச்ச முடிவெடுக்கும் அமைப்பான மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT) இன்று நடந்த கூட்டத்தில் 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான EPF க்கு 8.15 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது. 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான EPF டெபாசிட்டுகளுக்கான 8.5 சதவீத வட்டி விகிதம் மார்ச் 2021 இல் CBT ஆல் முடிவு செய்யப்பட்டது.

அறங்காவலர் குழுவின் முடிவிற்குப் பிறகு, 2022-23க்கான EPF டெபாசிட்டுகளுக்கான வட்டி விகிதம் ஒப்புதலுக்காக நிதி அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்படும். அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, 2022-23க்கான EPF மீதான வட்டி விகிதம் EPFO ​​இன் ஐந்து கோடி சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும்.

நிதி அமைச்சகம் மூலம் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே EPFO ​​வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. மார்ச் 2020-ல், EPFO 2018-19 க்கு வழங்கப்பட்ட 8.65 சதவீதத்திலிருந்து 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான வருங்கால வைப்பு நிதி டெபாசிட்டுகளுக்கான வட்டி விகிதத்தை ஏழு ஆண்டுகளில் குறைந்த 8.5 சதவீதமாகக் குறைத்தது.

EPFO 2016-17 இல் அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு 8.65 சதவீத வட்டி விகிதத்தையும் 2017-18 இல் 8.55 சதவீதத்தையும் வழங்கியது. 2015-16ல் வட்டி விகிதம் சற்று அதிகமாக 8.8 சதவீதமாக இருந்தது. ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பு 2013-14 மற்றும் 2014-15 இல் 8.75 சதவீத வட்டியை வழங்கியது, இது 2012-13 இல் 8.5 சதவீதத்தை விட அதிகமாகும்.

Related Stories: