மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 842 புள்ளிகள் சரிந்து 57,147 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 842 புள்ளிகள் சரிந்து 57,147 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.  சென்செக்ஸ் பட்டியலில் உள்ள 30 நிறுவனங்களின் பங்குகளும் விலை குறைந்து வர்த்தகமாகி வருகின்றன. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 256 புள்ளிகள் சரிந்து 16,844 புள்ளிகளாக உள்ளது.

Related Stories: