சென்னையில் இருந்து ஹஜ் பயணிகள் செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஹஜ் குழு உறுப்பினர் நன்றி

சென்னை: சென்னையில் இருந்து ஹஜ் பயணிகள் செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஹஜ் குழு உறுப்பினர் குணங்குடி ஆர்.எம்.அனிபா நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

Related Stories: