மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 321 புள்ளிகள் குறைவு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் சென்செக்ஸ் 321 புள்ளிகள் குறைந்து 60,519 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 113 புள்ளிகள் குறைந்து 17,740 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: