இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 459 புள்ளிகள் உயர்ந்து 60,009 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 130 புள்ளிகள் உயர்ந்து 17,792 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.

Related Stories: