மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,182 புள்ளிகள் சரிந்து 53,026 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 1,182 புள்ளிகள் சரிந்து 53,026 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 349 புள்ளிகள் சரிந்து 15,891 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Related Stories: