மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் பிற்பகல் வர்த்தகத்தில் 1000 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து 60,000-ஐ நெருங்கியது..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் பிற்பகல் வர்த்தகத்தில் 1000 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து 60,000-ஐ நெருங்கியது.  சென்செக்ஸ் 1030 புள்ளிகள் அதிகரித்து 59,957 புள்ளிகளை தொட்டு புதிய சாதனை படைத்து சற்று இறங்கியது. சென்செக்ஸ் 958 புள்ளிகள் உயர்ந்து 59,885 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 276 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,823 புள்ளிகளானது.

Related Stories:

>