குற்றச்செயலுக்கான ஆதரமிருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்களை எப்போது வேண்டுமானால் வழக்கில் சேர்க்கலாம்.: ஐகோர்ட்

சென்னை: குற்றச்செயலுக்கான ஆதரமிருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்களை எப்போது வேண்டுமானால் வழக்கில் சேர்க்கலாம் என்று உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. சம்பந்தப்பட்டவர்களை வழக்கில் சேர்க்க விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரிக்கு உள்ளது . 

Related Stories:

>